Lammas kui Eesti rahvakunsti suurim ohver

Seekordne kirjatükk on valminud õppetöö raames, kui ERMis läbi viidud koolitusel püstitati kunstitudengitele ülesanne kirjutada teemal “Traditsioon ja inspiratsioon”. Kirjutis osales ka Eesti Vegan Seltsi korraldatud esseevõistlusel ning avaldati esmakordselt hoopis nende blogis. Head lugemist!

Akvarell 2020

Traditsioonidel on oluline roll rahvuse enesemääratluses ja iga väikese rahva jaoks on ajaloolise kultuuripärandi hoidmine eksistentsiaalse tähtsusega. Üheks traditsioone kandvaks nähtuseks on kunst, mistõttu on kunstnikel võimalus, aga ka vastutus traditsioonidest inspireerituna luua mustreid, mis hoidmist väärt. Ent asetades kõrvuti terminid traditsioon ja inspiratsioon, tuleb rahvuse kombestikku sügavamalt süüvida, tekitamaks kunstnikus loomingu eelduseks vajalikku teadmiste ja tunnetuste sümbioosi. Paraku võib seeläbi ilmneda, et mida enam mõistame traditsioonide tagamaid, seda enam soovime neist kaugeneda, lootuses leida kaasaegsesse maailma paremini sobituvaid alternatiive. 

Loe edasi “Lammas kui Eesti rahvakunsti suurim ohver”
kkadri

Aitäh toetajatele!

Vegani päevaraamat

Vegan. Õigluse nimel